Bátaapáti Evangélikus Templom

Bátaapáti gyülekezetének története

Krähling Dániel írása

Eredetileg Mercy birtok, lakossága a Pfalzból érkezett. 1731-ben alkalmaznak tanítót, 1736-tól Kismányok filiája. Klimó György pécsi püspök (1751-1777) katolizálási törekvését, a kismányoki lelkész elűzését Mercy nem engedélyezte (1763), de azt nem tudta megakadályozni, hogy a gyülekezet (150 család) a cikói plébánia iurisdictio-ja alá rendeltessék (1770). Ez egyrészt lehetetlenné tette, hogy a kismányoki lelkész a faluba jöjjön, másrészt anyagi terheket (stóla- és adófizetést) és a plébános önkényének való kiszolgáltatottságot (imaház-bezárás, stb.) jelentett.

1773-ban a falu az Apponyi György birtokába került, aki a Mercy által biztosított vallásszabadságot megvonta. A nehézségeket a Türelmi rendelet szűntette meg.

1783-ban anyagyülekezetté szerveződtek, (fíliák: Alsónána: 800 lélek és Zsibrik 200), első templomu?kat 1789. nov. 11-én szentelte fel Nagy István szuperintendens, amit 1810-ben újra kellett építeni – ezúttal Apponyi Antal hathatós segítségével.

Az 1848-49-es szabadságharcban 40 nemzetőr-honvéd vett részt, nevük fennmaradt. 1850 körül összesen 3100 lelket gondozott (Anyagyülekezet:1130; Alsónána 1100; Zsibrik 400; szór?ványok 370), Alsónána 1912-ben önállósodott, Szekszárd és Mohács megalakulása után a szórványok részben az ő gondozásukba kerültek.

A századfordulótól szőlőszövetkezet, tejszövetkezet, temetési segélyegylet, levente egyesület és a ma?gyarosítási törekvésekkel szemben Volksbildungsverein (Leseverein) működött, ez utóbbiból alakult meg a Volksbund.

A II. világháború után a lakosság zömét kitelepítették Németországba, az itthon maradottak zöme el?ván?dorolt. Jelenleg a régi anyagyülekezet részét képező Üveghuta megsemmisült, csak a templo?mocska tornya áll még, atomhulladék-temetőnek állítólag megfelel; Rozsdásserpenyő megsemmisült, a falu?ban 23 evangélikus lélek maradt, istentiszteleti létszám 3-4 fő és egy kutya. A templomot a kitelepítettek tataroz?tatták 92-ben. 1988 óta Bonyhád gondozza.

Zsibrik teljesen elnéptelenedett, a volt lévita-tanítói lakást és iskolatermet a drogosmen?tő misszió vette meg, akik a még menthető házakat saját céljaikra saját kezűleg tatarozzák. Őslakos nincs már, mind?össze 3 öregember, akik a háború után kerültek oda. A templom sorsa a torony alapjában fakadó for?rás miatt meg van pecsételve, harangjai az új nagy?mányoki templomban vannak, orgonáját (Grácban ké-szült, előbb Hidason volt, valószínűleg a Dunántúl legrégebbi pozitívműve volt) széthordták.

Köszönjük WordPress! | Sablon: Baskerville 2, Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑