Kismányoki Evangélikus Templom

A kismányoki gyülekezet története

Krähling Dániel írása

Az 1781-ben megjelent türelmi rendelet kihirdetése után elődeink éltek a lehetőséggel, és szervezni kezdték a templom építését. Az alapkő-letétel 1785. november 2-án történt. A falat még abban az évben 1.rőf magasságig fölfalazták. Az építkezést 35 teljes vagyonos gazda és 12 földbirtokos gazda indította el, és saját erőből fejezte be. Adakozással, munkát és fáradtságot nem ismerve semmi áldozat nem volt számukra terhes a nagy mű érdekébe. És Isten velük volt, az Ő hatalma segítette a vállalkozásukat. Már a következő évben elkészült volna a templom, ha előre nem látott akadályok nem történnek. Alig 2 év múlva, 1788 nagypéntekjén már a templomban tartottak istentiszteletet. Belső kialakulásában még nagyon sok hiányosság volt, a régi kis templomból hozták a szószéket, oltárt és az oltárt…

1792-ben szerelték fel a toronyórát, amelynek belsejében található a készítő mester neve: Heinrich Haag, kis és nagy óra készítő mester 1792_. 1794. augusztusának utolsó vasárnapján Johan Maagl ajándékozott 4 darab nagy gyertyatartót. A mostani oltár a szószék süvegével együtt 1800-ban készült el, és ekkor is helyezték el _ mindkettő Jozef Kausser képfestő és szobrász nevéhez kötődik. Az ő munkája a papi család zárt külön ülőkéje is. Megállapodtak vele a keresztelő oszlop elkészítésében is, de közben a mester meghalt, így azt két fia készítette el. 1801. május 14-én, Jézus mennybemenetelének napján lett felszentelve. Húsvét napján ajándékozta Gróf Batthány kőfaragója, Kristof Benjamin Dittel a templomnak az oltáron mai napig meglévő márvány keresztet. A nevezett kőfaragó mester Rác-Peterden, Baranya megyében lakott, évente felkereste templomunkat és úrvacsorát vett. 1807. augusztus 20-án kötött szerződést a gyülekezet Jozef Rotchal bonyhádi orgonaépítő mesterrel egy nagyobb orgona építéséről a kisebb helyére. Ugyanakkor megegyeztek Michael Füglein asztalos mesterrel is az orgonaszekrény elkészítéséről, miért a gyülekezet vállalta 1000 korona kifizetését, illetve hogy a kis orgonát átengedi kettejüknek. Az építés elkezdődött, de a mester nem tudta befejezni, mert 1808. április 1-én meghalt. A munkát Jozef Marschal bonyhádi orgonaépítő fejezte be. A lakkozást és az aranyozást a helybeli asztalos mester, Jakob Becht készítette 265 koronáért 1809 novemberében. Maga az épület barokk stílusban épült. Ez az épület több mint 200 év óta kisebb javítások, felújítások révén a mai napig áll.

A gyülekezet 2000-ben határozta el a teljes toronyszerkezet javítását, rézlemezzel történő borítását, a tetőszerkezet javítását, lécezését és új cserépfedését. A tetőszerkezet elkészült, a toronyszerkezet javítása anyagi okok miatt eltolódott.

Gyülekezetünk 1945-ig nagylélekszámú volt, 500 fő. A kitelepítés során már nagyon megcsappant a lélekszám, ez 110 főt jelent. Ez a kis gyülekezet erejét meghaladó feladatokra vállalkozik: a már említett felújítások mellett még teljes körű orgona-felújítást is kezdett. Ezek a munkálatok nagy anyagi áldozatra késztetik a gyülekezeti tagokat, de emellett is komoly fizetési hátrányban vagyunk. Az épületben 10 éve rendszeresen fúvóstábor van a templom kitűnő akusztikája miatt.

Célunk, hogy templomunkat a magunk és a jövő nemzedék számára megőrizzük.

Köszönjük WordPress! | Sablon: Baskerville 2, Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑